Inddeling Landskaber

parkbillede

Fra parken tæt ved huset – det glædeligste syn for sjælen – (nu også med fortabte solsikkeblomst).

Definitionen af et landskab er noget bred, og jeg har derfor funderet over om ikke jeg skulle dele landskaber ind i nogle subkatagorier. Man kunne bruge Wikipedias inddeling til det:

Inddelinger

Landskaber kan efter deres terrænformer, disses størrelse og materialesammensætninger blandt andre være:

Naturlige landskabsformer
Kulturlandskaber

Eller man kunne følge det spændende rapport som findes på naturstyrelsens hjemmeside: Kulturhistorisk inddeling af landskabet og dele landskabet op som følgende:

citat fra http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/kulturhistorisk-inddeling-af-landskabet/

citat fra http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/kulturhistorisk-inddeling-af-landskabet/

Hvis man læser rapportets afsnit 1.1 hvorfor en bygdeinddeling, giver det – i hvert fald historisk set – god mening.

Men jeg tror at ved en opdeling af noget, skal man være obs på hvad ens hovedinteresse er ved emnet. For mig er det ikke i første omgang geologi, biologi, natur- eller kulturhistorie eller noget andet. Det er nok i første omgang -og denne blog vil nok korrigere mig i løbet af tiden hvis jeg har misforstået mig selv – det visuele som tiltrækker/ fortolker/ rører ved noget andet. Det er en søgen efter noget jeg ikke engang – endnu- kan sætte navn på.

Jeg tror at Alain de Botton i dagens tweet er tættere på en måde at takle spørgsmålet om inddeling på:

 

En inddeling i hvad det er der gør et landskab tiltrækkende/ fængslende/ fascinerende etc. ville være meget interessant.
Parken ved siden af det hus jeg bor i giver mig på et eller andet måde en livsbekræftende glæde. At mobiltelefonen formår at tage et interessant billede af det er en overraskende bonus, som forhåbentligt formår at dele lidt af denne sensation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.